RUBONAFT Spółka z. o.o. powstała w 2001 roku. Podstawą naszej działalności jest handel hurtowy i detaliczny paliwami płynnymi i produktami pochodnymi.
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie, a dostawy realizujemy własnym, specjalistycznym transportem w czasie dogodnym dla klienta.

ZAOPATRZENIE

Zaopatrujemy w paliwa
ciekłe i produkty
ropopochodne.

 

DYSTRYBUCJA

Posiadamy w sprzedaży olej opałowy.

TRANSPORT

Transport paliw płynnych.
Konkurencyjne ceny.

STACJE PALIW

Kołobrzeg
Barwice
Siemyśl